Programes socials
Oferta de seveis

Benvingut a la web de la Fundació Volem Feina.

La nostra raĆ³ de ser:

Treballar, conjuntament amb les persones, per tal de facilitar la seva inserció en el mercat de treball ordinari

Programes socials:

1. Empresa d'Inserció:Contracte de treball a persones que, malgrat disposar d'un mínimun d'hàbits de treball, tenen dificultats per accedir al mercat de treball normalitzat. Durada màxima 18 mesos.

2. Programa Beca: Acollida i pràctiques laborals becades a immigrants en situació irregular. Durada màxima 3mesos

3. Solsona Acull: Acollida i pràctiques laborals becades a transeünts de pas pel nostre municipi. Durada màxima 1dia/any.

4. Emergència Social: Acollida i pràctiques laborals becades a persones amb una necesitat econòmica puntual. La durada serà la necessària per cobrir la demanda.

5. Ajudar més Enllà: Donació de material recollit per la Fundació, a ONG's que cooperen amb païssos anomenats del 3er món.

Serveis:

1. Recollida de Residus: Recollides a domicili a empreses, comerços, particulars...

2. Gestió de la Deixalleria: Premsat de cartró/paper i plàstic, desballestament de mobles i electrodomèstics, neteja i ordre de les instal.lacions.

3. Recuperació de Residus:

3.1 Taller Restauració Mobles: Neteja, pilut, pintura, petits treballs de fusteria...

3.2 Taller Triatge Tèxtil: Selecció de roba, etiquetatge, planxat...

3.3 Encants, Moda Amiga i Traster: Venda de mobles, electrodomèstics, articles de basar, roba i complements...

3.4 Transport i mudances: Mudances de pisos i oficines, transports de llenya, mobles...

 
  © Copyright Fundació Volem Feina .Inscrita amb el número 1526 en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb data 5 d'abril de 2001. És una entitat privada d'inciativa social inscrita en registre d'Entitats del Departament de Benestar Social amb el número E03322. Inscrita en el cens d'empreses i entitats col·laboradores d'inserció del Departament de Treball i Indústria amb el número 477. Transportistes de residus autoritzats amb el número T-1936 pel Departament de Mediambient.
Avgda. st. Jordi 23, 25280 SOLSONA. Tel.Fax: 973 481 162 volemfeina@volemfeina.org